Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

my i GEV

 

Naszą działalność prowadzimy jako partner szkoły, w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły i GEV - Zebraniem Przedstawicieli Rodziców wszystkich klas. Szkolne projekty wspieramy zarówno finansowo jak i osobiście.

Kilka słów o GEV:

Na początku każdego roku szkolnego rodzice każdej klasy wybierają dwóch przedstawicieli. To właśnie oni wchodzą w skład GEV, które spotyka sie trzy razy do roku z dyrekcja szkoły i dwoma nauczycielami. GEV dba o interesy uczniów, rodziców i ogólnie szkoły. Spotkania GEV mają dwustronny charakter informacyjny - dyrekcja informuje o sprawach szkoły, rodzice o potrzebach/problemach/obserwacjach dotyczących ich dzieci jako uczniów. Raz do roku GEV wybiera swojego przedstawiciela i jego zastępcę.

 

***Informacje od GEV znajdą Państwo w zakładce aktualności. Upubliczniamy tylko informacje dostarczone nam przez GEV, tzn. nie odpowiadamy za ich treść. Stanowimy dwie odrębne struktury, które ze sobą współpracują.

Durch * gekennzeichnete Felder sind erforderlich.

Social Media